Websites, documentatie en beurzen vragen over het algemeen een projectmatige aanpak. Vision Assist legt in overleg met de betrokkenen de boodschap vast en maakt een plan van aanpak. Zonder of met een intern projectteam. Want het ligt voor de hand dat de al aanwezig kennis en capaciteit gebruikt wordt. Ook kunnen eventueel gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld worden. De coördinatie, begeleiding, (financiële en voortgangs-) rapportages en leveranciersselectie zijn in handen van Vision Assist.