Samenwerken intern: Afhankelijk van het project wordt in overleg bepaald wie onderdeel uitmaakt van het projectteam. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de intern aanwezige kennis. Daarnaast is betrokkenheid van de eigen medewerkers essentieel voor het succes.

Samenwerken extern: Bestaande relaties met externe leveranciers worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Daarnaast heeft Vision Assist een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde bedrijven of zzp'ers. Hier kan ook gebruik van worden gemaakt.